slide

Palivové

  • Filtry pro stavební a účelové stroje
  • Filtry pro zemědělské a lesnické stroje
  • Filtry pro dopravní prostředky, nákladní automobily a kamióny
  • Filtry pro malou manipulační a zahradní techniku

Účelem palivového filtru je zamezit průniku částic nečistot z tankovaného paliva do motoru - zvláště u moderních vstřikovacích zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Vlivem průniku nečistot z paliva může docházet ke zvýšenému opotřebení mechaniky, v nejhorším případě úplnému selhání vstřikovací soustavy a tím tak zastavení motoru.

  • Palivové vložky
  • Spin-on-filtry
  • In-line filtry
  • Kompletní naftové palivové předfiltry a filtry