slide

Separátory

  • Filtry pro průmyslový sektor
  • Filtry pro kompresory a generátory
  • Filtry pro stavební a účelové stroje
  • Filtry pro zemědělské a lesnické stroje
  • Filtry pro dopravní prostředky, nákladní automobily a kamióny

 

Vzduch/olej/voda

Stlačený vzduch je široký pojem, jehož realizace začíná ve fázi stlačování vzduchu v kompresoru a odlučovače olejové mlhy přes separátor. Dalším krokem je filtrace nerozpuštěných látek a těžkého topného oleje přes síťové filtry nebo cyklony, a to sušením vzduchu z vody adsorpcí nebo chladicím systémem, a je-li to nutné, dalším čištěním stlačeného vzduchu.

  • Opravné sady a vysoušeče brzdového systému